Серијал о аутизму Серијал о аутизму Серијал о аутизму

Контакт

о нама

АМ ПРЕС је настао  као продужница УГ Акорд Медиа. Наш тим чине људи из разних мулти етничких заједница, групација као и родитељи, старатељи деце и младих оболелих од аутизма, који су самостално, својим радом и средствима покренули овај мултимедијални портал са циљем информисања заједнице о њиховим правима и обавезана, као и подизању свести о важности укључивања и интеграције у друштво.

АМ ПРЕС нема за циљ да трајно реши стање у којем се налази друштво или одређена група људи, већ да уз адекватне сараднике и саговорнике, путем етра, пошаље поруке која би  имала за циљ указивања на потребе за увођењем нових инструмената, који би допринели целовитом  решавањи или барем делимично решавању проблем.

АМ ПРЕС је једини портал на југу Србије који све своје прилоге, текстове емитује и пише на језику и ромске националне мањине.

  Пословни Подаци

  Удружење АКОРД МЕДИА Ниш
  ПИБ:110918278  Матични број: 28260555
  АМ ПРЕС Уписан у Регистар јавних медија Републике Србије под редним бројем: IN000900

  Адреса и Седиште

  Седиште: Душка Радовића 13
  Србија, Ниш 18000 Општина Медијана

  Контакт подаци

  Редедакција +381611981095
  Уредник +381611440767
  Email: редакција@акордмедиа.инфо

  РадиоАМ РадиоАМ
  LIVE OFFLINE